Galvanoidun levyn hinta?

Galvaniz sac fiyat?, çelik sac fiyat?, galvanizleme maliyeti, piyasa dalgalanmalar? Ja myyjien mukaan de?i?iklik gösterebilmektedir.

2024 y?l? ?ubat ay? için genel bir galvaniz sac fiyat skalas?:

 • 0.50 mm kal?nl???nda: 210 – 230 TL/m²
 • 1.00 mm kal?nl???nda: 310 – 330 TL/m²
 • 1.50 mm kal?nl???nda: 410 – 430 TL/m²
 • 2.00 mm kal?nl???nda: 510 – 530 TL/m²

Fiyatlar? etkileyebilecek di?er faktörler:

 • Sac boyutlar?: Sac?n geni?li?i ve uzunlu?u da fiyat? etkileyen faktörler aras?ndad?r.
 • Arkin tyyppi: Trapez sac, oluklu sac, düz sac gibi farkl? sac tipleri de farkl? fiyatlara sat?lmaktad?r.
 • Galvaniz kaplama miktar?: Galvaniz kaplama miktar? artt?kça sac?n fiyat? da artmaktad?r.
 • Tilaus? määrä?: Suurista tilausmääristä voidaan saada hintaalennuksia.

Galvaniz sac fiyat?, birçok faktörden etkilenerek sürekli de?i?kenlik gösterir. Bu faktörlerden baz?lar? ?unlard?r:

1. Çelik Sac Fiyatlar?:

Galvaniz sac üretiminde kullan?lan hammadde çelik sac oldu?undan, çelik sac fiyatlar?ndaki dalgalanmalar galvaniz sac fiyatlar?n? da do?rudan etkiler. Çelik sac fiyatlar?ndaki art??lar, galvaniz sac fiyatlar?nda da art??a neden olur.

2. Galvanizleme Maliyeti:

Galvanizleme i?leminin maliyeti de galvaniz sac fiyatlar?n? etkileyen önemli bir faktördür. Galvanizleme i?leminde kullan?lan çinko fiyatlar?, enerji maliyetleri ve i?çilik maliyetleri gibi faktörler galvanizleme maliyetini ve dolay?s?yla galvaniz sac fiyatlar?n? etkiler.

3. Piyasa Dalgalanmalar?:

Döviz kurlar?, enflasyon, global ekonomik geli?meler ve sektöre özel talep ve arz gibi piyasadaki genel dalgalanmalar da galvaniz sac fiyatlar?n? etkileyebilmektedir.

4. Sat?c?lar:

Farkl? sat?c?lar, galvaniz sac fiyat? kendi maliyet ve kar marjlar?na göre belirleyebilirler. Bu nedenle, ayn? tip ve kal?nl??a sahip galvaniz sac için farkl? sat?c?lardan farkl? fiyat teklifleri alabilirsiniz.

5. Sac Özellikleri:

Galvaniz sac fiyat?, sac?n kal?nl???, geni?li?i, uzunlu?u, galvaniz kaplama miktar? ve sac tipi (trapez sac, oluklu sac, düz sac vb.) gibi özelliklerine göre de de?i?iklik gösterir.

6. Sipari? Miktar?:

Suurista tilausmääristä voidaan saada hintaalennuksia.

Galvaniz Sac Fiyat?n? Ö?renmek ?çin:

 • Demir çelik sat?c?lar?n?n web sitelerini ve e-ticaret platformlar?n? kontrol edebilirsiniz.
 • Farkl? sat?c?lardan fiyat teklifi alarak kar??la?t?rma yapabilirsiniz.
 • Galvaniz sac fiyatlar?n? takip eden web sitelerini ve forumlar? kullanabilirsiniz.
galvaniz-sac-nedir

Galvaniz Sac A??rl?k Hesaplama

Sac?na??rl???n? Voit käyttää seuraavaa kaavaa laskemiseen:

Paino = (tiheys x arkin koko x arkin paksuus) / 1000

Muuttujat kaavassa:

 • Tiheys: Se on arvo, joka vaihtelee arkin materiaalin mukaan.
  • Çelik sac için yo?unluk: 7.85 g/cm³
  • Alüminyum sac için yo?unluk: 2.7 g/cm³
  • Paslanmaz sac için yo?unluk: 8 g/cm³
  • DKP sac için yo?unluk: 7.85 g/cm³
  • Galvanizli sac için yo?unluk: 7.85 g/cm³ (galvaniz kaplama katman? dikkate al?nmaz)
 • Arkin koko:
  • Arkin leveys (mm)
  • Arkin pituus (mm)
 • Hiusten paksuus: Pellin paksuus (mm)

Esimerkki:

 • Sac türü: Siyah sac
 • Sac boyutu: 1000 mm x 2000 mm x 2 mm
 • Sac yo?unlu?u: 7.85 g/cm³

Paino = (7,85 g/cm³ x 1000 mm x 2000 mm x 2 mm) / 1000 = 314 kg

Galvaniz sac fiyat?, 030,050, 2mm, boyal?, çinko, plaka, levha, 3mm ,060, çat?, trapez, kaplama, boru, profil, demir, metal, renk, istanbul, adana, ankara, izmir, bursa, manisa, eski?ehir, kastamonu, diyarbak?r, erzincan, ??d?r, ardahan, kars, samsun