Jernprofil Prisliste

Demir profil fiyat listesi, çelik fiyatlar?, profil tipi, dimensioner?, materiale Og ifølge sælgere Det varierer.

Demir profil fiyatlar? hakk?nda genel bir bilgi:

 • Kare profil: 10 TL/kg – 40 TL/kg
 • Dikdörtgen profil: 12 TL/kg – 45 TL/kg
 • I profil: 15 TL/kg – 50 TL/kg
 • U profil: 14 TL/kg – 48 TL/kg
 • L profil: 13 TL/kg – 47 TL/kg

Demir profil fiyatlar?n? etkileyebilecek di?er faktörler:

 • Vægtykkelse: vægtykkelse Når den stiger, stiger prisen også.
 • Længde: Uzun profiller, k?sa profillere göre daha pahal? olabilir.
 • Kvalitet: S235, S355 ve ST44 gibi farkl? çelik türlerinden üretilen profillerin fiyatlar? da farkl?d?r.
 • Bestille? beløb?: Prisrabat kan opnås ved større mængder af ordrer.

Demir profillerin genel özellikleri:

 • Holdbarhed: Demir profiller, yüksek mukavemete sahip ve dayan?kl? ürünlerdir.
 • Langtidsholdbar: Den har en lang levetid, når den bruges og beskyttes korrekt.
 • Diversitet: Farkl? boyutlarda, profillerde ve malzemelerde üretilebilir.
 • Anvendelsesområder: Det bruges i mange områder såsom byggeri, maskinfremstilling, skibsbygning, bilindustrien.

Demir profil sat?n almadan önce:

 • ?htiyac?n?z olan profil tipini, boyutlar?n? ve malzemeyi belirlemeniz önemlidir.
 • Farkl? sat?c?lardan fiyat teklifi alarak kar??la?t?rma yapman?z önerilir.
 • Profilin sertifikalar?n? ve garanti ko?ullar?n? kontrol etmeniz faydal? olacakt?r.

Demir Profil Özellikleri

Demir profil, çelikten üretilen, içi bo? ve dikdörtgen veya kare kesitli bir malzemedir. Yap?sal çelik olarak da bilinir ve birçok farkl? alanda kullan?l?r.

Demir  profilin baz? önemli özellikleri:

 • Holdbarhed: Demir profiller, yüksek mukavemete sahip ve dayan?kl? ürünlerdir.
 • Langtidsholdbar: Den har en lang levetid, når den bruges og beskyttes korrekt.
 • Hafiflik: Demir profiller, di?er yap?sal çelik malzemelere göre daha hafiftir.
 • Diversitet: Farkl? boyutlarda, et kal?nl?klar?nda ve çelik türlerinde üretilebilir.
 • Anvendelsesområder: Det bruges i mange områder såsom byggeri, maskinfremstilling, skibsbygning, bilindustrien.

Demir profilin baz? dezavantajlar?:

 • Paslanma: Demir kutu profiller, paslanmaya kar?? hassast?r. Bu nedenle, korunmas? için boyama veya galvanizleme gibi i?lemlerden geçirilmesi gerekir.
 • Kesme ve kaynak: Demir profillerin kesilmesi ve kaynaklanmas? zor olabilir.

Demir profilin baz? kullan?m alanlar?:

 • konstruktion: Binalarda, köprülerde, viyadüklerde ve di?er yap?larda kullan?l?r.
 • Makine imalat?: Makinelerin ve ekipmanlar?n yap?m?nda kullan?l?r.
 • Gemi in?as?: Gemilerin gövdelerinde ve güvertelerinde kullan?l?r.
 • Otomotiv sanayi: Otomobillerin ve di?er ta??tlar?n yap?m?nda kullan?l?r.
 • Tar?m: Tar?m ekipmanlar?n?n yap?m?nda kullan?l?r.
 • Raf ve depolama sistemleri: Raflar?n ve depolama sistemlerinin yap?m?nda kullan?l?r.
 • Møbel: Mobilyalar?n yap?m?nda kullan?l?r.

Demir profilin teknik özellikleri:

 • Sektionsform: Dikdörtgen veya kare
 • Et kal?nl???: 1 mm’den 20 mm’ye kadar
 • Boyutlar: Çe?itli boyutlarda üretilebilir
 • Çelik türü: S235, S355, ST44 gibi farkl? çelik türlerinden üretilebilir
 • Holdbarhed: Yüksek mukavemete sahip
 • Vægt: Di?er yap?sal çelik malzemelere göre daha hafif

Jernprofil Prisliste

Demir Profil Fiyat Listesi(TL/metre)
STØRRELSE (mm.) 1,00
H.R.
1,20
H.R.
1,40
H.R.
1,50
H.R.
1,90
H.R.
2,00
H.R.
2,40
H.R.
2,50
H.R.
2,90
H.R.
3,00
H.R.
4,00
H.R.
5,00
H.R.
6,00
H.R.
7,00
H.R.
8,00
H.R.
9,00
H.R.
10,00
H.R.
15×15 10×20 27,34 28,21 31,11 32,84
20×20 15×25 10×30 35,72 33,95 36,64 38,90 43,73 45,93 54,01 55,67
25X25 20X30 45,90 42,93 45,47 48,29 55,29 58,09 68,67 70,30 82,77
25X40 59,77 54,30 56,99 60,56 70,27 73,85 92,14 93,10 110,13
25×50 68,65 68,00 72,24 83,30 87,55 101,35 101,32 119,96
30x30 20X40 53,69 49,15 53,38 57,10 65,41 68,53 81,15 83,12 99,06
35X35 30x40 63,99 58,66 61,32 65,55 75,70 79,59 98,28 99,29 116,62
30x60 99,97 105,09 120,63 123,54 153,92
30x70 96,63 109,05 114,29 135,54 137,88 164,94
40x40 30x50 65,85 66,90 70,42 75,28 87,86 92,36 106,04 109,35 126,34 129,56 178,38
45x45 40×50 74,61 80,84 86,44 99,97 105,09 120,63 124,40 150,05 153,92
50x50 40×60 90,32 96,63 109,05 114,29 135,54 137,88 160,77 164,94 221,24 273,87
50x150 264,19 363,64 477,47 587,38 726,72
60x60 50×70 40x80 108,36 115,88 132,66 139,50 164,30 169,45 196,56 201,67 261,67 337,12 424,09
40x100 135,57 163,31 171,71 197,40 203,17 235,88 242,02 312,93 413,09
70x70 60×80 50×90 133,81 161,14 169,43 194,68 200,37 232,63 238,68 308,61 407,50
75x75 50x100 146,02 174,45 183,47 209,59 215,71 248,74 255,26 333,16 415,32 540,18
80x80 60x100 186,69 196,33 224,49 231,05 266,64 273,62 357,70 446,61 547,01 760,79
90X90 60x120 216,10 227,26 254,26 261,74 304,26 312,23 409,18 502,92 632,85
100x100 80×120 243,19 255,77 287,04 296,10 342,53 351,50 461,54 567,77 703,09 833,95 963,85 1.250,82
100x140 427,41 560,91 703,99 859,18 1.015,84 1.185,87
120x120 427,41 560,91 703,99 859,18 1.015,84 1.185,87
100x150 125×125 471,72 633,26 788,59 967,98 1.110,71 1.283,44 1.629,31
140x140 100x180 715,45 885,57 1.089,19 1.274,12 1.483,29 1.919,47
150x150 100x200 573,37 773,68 959,22 1.177,15 1.373,01 1.604,71 2.076,93
160x160 120x200 1.271,38 1.744,57 2.252,69
175×175 150x200 938,31 1.163,99 1.402,12 1.645,68 1.963,69 2.552,81
180×180 980,63 1.215,87 1.471,03 2.056,45 2.671,76
200x200 150x250 1.099,50 1.369,68 1.654,59 1.931,95 2.325,85 3.040,08
250x250 200x300 1.743,87 2.124,86 2.481,54 2.985,42 3.373,08 4.033,81
Kasseprofil Prisliste
Kasseprofil Prisliste
Demir profil fiyat listesi
Demir profil fiyat listesi

Demir Profil Maliyet Hesaplama

Demir profil maliyetini hesaplamak için dikkate al?nmas? gereken birkaç faktör vard?r:

1. Profil Tipi:

 • Kare profil
 • Dikdörtgen profil
 • I profil
 • U profil
 • L profil

2. Boyutlar:

 • Kesit geni?li?i
 • Kesit yüksekli?i
 • Duvar kal?nl???
 • Uzunluk

3. Malzeme:

 • Çelik türü (S235, S355, ST44 vb.)
 • Kaplama (galvanizli, boyal? vb.)

4. Fiyat:

 • Kg fiyat? (sat?c?ya ve güncel piyasaya göre de?i?ir)

5. Ek Maliyetler:

 • Skæring
 • Kaynak
 • Teslimat

Demir profil maliyetini hesaplamak için:

 1. Profilin hacmini hesaplay?n:
 • Hacim = Kesit alan? * Uzunluk
 • Kesit alan? = Geni?lik * Yükseklik
 1. Profilin a??rl???n? hesaplay?n:
 • A??rl?k = Hacim * Yo?unluk
 • Yo?unluk = 7850 kg/m³ (çelik için)
 1. Profilin maliyetini hesaplay?n:
 • Maliyet = A??rl?k * Kg fiyat?
 1. Ek maliyetleri ekleyin:
 • Kesme, kaynak ve teslimat gibi ek maliyetleri de hesaplay?n.

Eksempel:

100 mm x 100 mm x 5 mm duvar kal?nl???nda ve 6 metre uzunlu?unda bir S235 kare profilin maliyetini hesaplayal?m.

1. Hacim:

 • Hacim = 0.1 m x 0.1 m x 5 mm x 6 m = 0.3 m³

2. A??rl?k:

 • A??rl?k = 0.3 m³ x 7850 kg/m³ = 2355 kg

3. Maliyet:

 • Kg fiyat? = 25 TL/kg (örnek)
 • Maliyet = 2355 kg x 25 TL/kg = 58875 TL

4. Ek Maliyetler:

 • Kesme: 100 TL
 • Kaynak: 200 TL
 • Teslimat: 300 TL

Toplam Maliyet:

 • 58875 TL + 100 TL + 200 TL + 300 TL = 59475 TL

Bemærk:

 • Bu sadece bir örnek hesaplamad?r. Gerçek maliyetler, seçilen profil tipine, boyutlara, malzemeye, sat?c?ya ve güncel piyasa ko?ullar?na göre de?i?iklik gösterebilir.
 • Daha do?ru bir maliyet hesaplamas? için bir bize dan??man?z önerilir.

Demir profil fiyat listesi, 40×40, 1.5mm, 100×100, metal, çelik, 30×30, 40×80, 40×60, 3mm, 2mm, 1mm, 080mm, yücel, tosçelik, noksel, ba?atl?, sönmezler, izmir, istanbul, ankara, bursa, zonguldak, bart?n, bal?kesir, edirne, çanakkale,