KAZAN SACLARI – ?T?BAR DEM?R ÇEL?K

Y?llard?r sizinleyiz. Her geçen gün i?imizi büyütürken kalitemizi de artt?r?yoruz.

Yapt???m?z gerek makine ve ekipman gerekse pazarlama yat?r?mlar? ile her geçen gün a??m?z? geni?letiyoruz.

Sizden ald???m?z güç ve destekle her geçen gün büyüyoruz. Y?ll?k sat?? tonajlar?m?z katlan?rken kalitemizi sürekli iyile?tiriyoruz.

Birlikte Çelik gibi sa?lam , çelik gibi kuvvetli yar?nlara?

kazan saclar? istanbul

Stoklar?m?zda yass? ve uzun mamullerin ço?unu bulundurmaktay?z.

S235JR KAL?TE
S235J0 KAL?TE
S235J2 KAL?TE


S275JR KAL?TE
S275J0 KAL?TE
S275J2 KAL?TE

S355JR KAL?TE
S355J0 KAL?TE
S355J2 KAL?TE

P235NH KAL?TE
P235NL KAL?TE
P235GH KAL?TE

P265GH KAL?TE
P265NL KAL?TE
P265NH KAL?TE

P355GH KAL?TE
P355NL KAL?TE
P355NH KAL?TE