رول ورق فولادی برش به خط طول

با خط برش ورق رول ما می توانیم به هر طولی که می خواهید برش دهیم. عرض از 1500 میلی متر تا 2500 میلی متر،
ما می توانیم طول ها را از 3000 میلی متر تا 15000 میلی متر برش دهیم.

?ارتباطات؟

اندازه بندی ویژه برای پروژه شما

ورق های رول اندازه استاندارد ما؟ به طول دلخواه نمی بریم. ما می توانیم با برش لیزر، برش پلاسما و برش اکسیژن به دلخواه شما برش دهیم.

?ارتباطات؟

B?Z زنگ زدن