KOTLOVSKI LIM – ?T?BAR GVOZ?R ČELIK?K

Mi smo sa vama godinama. Kako svakodnevno razvijamo poslovanje, tako povećavamo i kvalitet.

I mašine i oprema i marketinške investicije koje smo napravili sa svakim danom koji prolazi Mi se širimo.

Rastemo iz dana u dan sa snagom i podrškom koju dobijamo od vas. Godišnja prodaja Neprestano poboljšavamo kvalitet dok se naša tonaža povećava.

Zajedno u budućnost čvrstu kao čelik, jaku kao čelik.

kotlovske ploče? Istanbul

Stanovi u našim akcijama Imamo većinu proizvoda i dugih proizvoda.

S235JR KAL?TE
S235J0 CAL?TE
S235J2 KAL?TE


S275JR KAL?TE
S275J0 CAL?TE
S275J2 KAL?TE

S355JR KAL?TE
S355J0 KAL?TE
S355J2 KAL?TE

P235NH QAL?TE
P235NL KVALITETA
P235GH U KVALITETU

P265GH U KVALITETU
P265NL KVALITETA
P265NH QAL?TE

P355GH U KVALITETU
P355NL QUALITY
P355NH QUALITY