P355GH Sac Fiyatlar?

P355GH Sac Fiyatlar?, bas?nca dayan?kl? çelik kalitelerindendir. Yüksek ?s?ya da dayan?kl?d?r. P355GH plaatmetaal, Avrupa bas?nçl? kaplar için standart çelik levhalardan biridir. Bu çelik, yüksek mukavemet, iyi kaynaklanabilirlik ve dü?ük s?cakl?kta darbe dayan?kl?l??? gibi özelliklere sahiptir.

P355GH Sac Fiyatlar?

Fiyatlar, sac kal?nl???na, tedarikçiye, sipari? miktar?na ve di?er faktörlere göre de?i?iklik gösterebilir.

Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (mm) Yakla??k Fiyat Aral??? (TL/kg)
3 1500 6000 25 TL – 33 TL
4 1500 6000 22 TL – 30 TL
5 1500 6000 22 TL – 30 TL
6 1500 6000 22 TL – 30 TL
7 1500 6000 22 TL – 30 TL
8 1500 6000 22 TL – 30 TL
9 1500 6000 22 TL – 30 TL
10 1500 6000 22 TL – 30 TL
11 1500 6000 22 TL – 30 TL
12 1500 6000 22 TL – 30 TL
13 1500 6000 22 TL – 30 TL
14 1500 6000 22 TL – 30 TL
15 1500 6000 22 TL – 30 TL
16 1500 6000 22 TL – 30 TL
17 1500 6000 22 TL – 30 TL
18 1500 6000 22 TL – 30 TL
19 1500 6000 22 TL – 30 TL
20 1500 6000 22 TL – 30 TL

Dinge om op te let:

 • Fiyatlar KDV hariçtir.
 • Fiyatlar teslimat masraflar? ve di?er ek ücretleri içermeyebilir.
 • Farkl? ölçülerde saclar da mevcuttur.
 • Pryse, bestel? Dit kan wissel na gelang van die bedrag en betaalmetode.

Daha güncel fiyat bilgileri ve size özel bir teklif için lütfen ileti?ime geçiniz.

P355GH Sac Kimyasal Özellikleri

P355GH sac Fiyatlar?, Avrupa bas?nçl? kaplar için standart çelik levhalardan biridir. Bu çelik, yüksek mukavemet, iyi kaynaklanabilirlik ve dü?ük s?cakl?kta darbe dayan?kl?l??? gibi özelliklere sahiptir.

Kimyasal bile?imi:

Element A??rl?k Yüzdesi (%)
Koolstof (C) 0,12 – 0,20
Mangaan (Mn) 1,40 – 2,00
Silikon (Si) 0,15 – 0,35
Fosfor (P) ? 0,040
Swael (S) ? 0,050
Koper (Cu) ? 0,40
Nikkel (Ni) ? 0,60
Chroom (Cr) ? 0,15
Molibdeen (Mo) ? 0,15

Let wel: Bu tabloda verilen de?erler ortalama de?erlerdir. Gerçek kimyasal bile?im, sac üreticisine ve üretim sürecine göre de?i?ebilir.

P355GH sac’?n di?er kimyasal özellikleri:

 • Karbon e?de?eri: 0,42 – 0,52
 • Manganez e?de?eri: 4,10 – 5,10
 • Azot içeri?i: ? 0,012

P355GH sac’?n mekanik özellikleri:

 • Akma dayan?m? (Rm): 355 – 630 MPa
 • Uzama (%): 20 – 24
 • Darbe dayan?kl?l??? (KV): -20°C’de ? 27 J, 0°C’de ? 40 J, +20°C’de ? 60 J
 • Elastikiyet modülü: 200 GPa

P355GH sac’?n kullan?ld??? alanlar:

 • Ketels
 • druk houers
 • Borular
 • Werk? uitruilers
 • Makineler
 • Yap?sal çelik

P355GH Sac Fiyatlar? Mukavemet De?erleri

P355GH, kalite malzeme bas?nçl? kaplar ve s?cak s?v? ta??yan borular?n üretilmesinde kullan?l?r. ?çeri?indeki karbon oran? P235?ten yüksektir. Sürünme dayan?ml? ve yüksek ?s? çelikleri gruplar? aras?ndad?r. En 10028-2 standard?na göre üretilir. ?çerisinde 0.08-0.2 oran?nda karbon, 0.4 oran?nda silisyum, 0.9-1.5 oran?nda mangan, 0.3 oran?nda karbon gibi elementler bulunur.

Akma ve çekme dayan?m? kal?nl??a ba?l? olarak de?i?ir. Kal?nl?k artt?kça akma dayan?m? azal?r. Genellikle 280 MPa ile 355 MPa aras?ndad?r. Akma dayan?m? üretimde kullan?lacak malzemeler için belirleyici mekanik özelliklerden biridir.

Yük ta??yacak malzemelerin akma mukavemetlerinin yüksek olmas? istenir. Ancak ?ekillendirme i?lemine tabi tutulacak malzemelerin yüksek akma de?erleri olsun istenmez.

P355GH Akma dayan?m? çekme dayan?m?na bölünerek malzemenin ?ekil alma kabiliyetini belirleyen de?er bulunur. P355 kalite malzemenin çekme dayan?m? ise 470 MPa ile 650 MPa aras?nda de?i?ir. Yüzde uzama miktar? ise %20?dir.

P355GH SAC F?YATLARI
P355GH SAC F?YATLARI

 

P355GH Sac Özellikleri

P355GH
P355GH

druk Houers en hoë temperatuur toepassings ?Duursaam vir? Stem

P355GH sac fiyatlar?, druk? houers, pype en hoë temperatuur toepassings. een gebruik vir ?hittebestand? staal kwaliteit. Dit is staal EN 10028 standaard? Dit het die kenmerke wat hieronder genoem word en die vorige ?Britse Standaard? En DIN standaard? Dit het sy ekwivalente waardes vervang.

P355GH plaatmetaal kenmerke:

 • Hoë sterkte: Minimum opbrengssterkte? Dit is 355 MPa.
 • Goeie sweisbaarheid: Gesweis? Dit kan veilig in strukture gebruik word.
 • Werk? uithouvermoë?: Dit kan by temperature tussen 350°C en 450°C gebruik word.
 • Fynkorrelige struktuur: Dit het 'n goeie lang lewe.
 • teen korrosie medium weerstand: Gewoonlik bykomende korrosiebeskerming? vereis.

Gebruiksareas van P355GH-staal:

 • Petrochemiese industrie: druk houers, pype, flense
 • Chemiese industrie: Reaksievate?, ?s? uitruilers
 • Energiesektor: Stoomketels, druk? tenks
 • Algemene masjinerievervaardiging?: Hoë sterkte en ?s? uithouvermoë? dele benodig

Voordele van P355GH staal in vergelyking met ander staal grade:

 • Hoë sterkte: Dunner plaatdiktes Gewigsbesparing kan bereik word deur gebruik te maak
 • Werk? uithouvermoë?: Dit kan gebruik word in hoë temperatuur toepassings.
 • Goeie sweisbaarheid: Gesweis? Dit kan veilig in strukture gebruik word.

P355GH Sac fiyatlar?, çelik, metal, ?s?ya, yüksek s?cakl?k, 300 derece, 400 derece, kalite, erdemir, 6352, bas?nca, bas?nç, boru, plaka, 16mo3, p265gh, p355nl1, p355nl2, p355nh, p355gh